Stikkord

, , ,

Om fire personer står og ser på et tre, vil ingen se akuratt det samme, fordi vi alle har forskjellige ståsteder. Rent bokstavelig forskjellige ståsteder. En står kanskje veldig nært, en annen ser på treet fra vinduet et stykke unna, mens den tredje bare ser toppen av treet, fordi det er skjult bak en liten byggning. Disse vil, fullstendig riktig, beskrive dette treet forskjellig. De vil fokusere på forskjellige ting, og selv om forklaringen av treet kan sprike, så vil alle formidle sannheten utfra sin posisjon.

Det er vel helt åpenbart hvor jeg vil i denne bloggposten. Mulig jeg ikke trenger å skrive så mye mer, men fordi jeg kjeder meg velger jeg å fortsette å skrive. Om du har skjønt poenget mitt kan du hoppe over resten.  (Jeg innser vel også at jeg kanskje gav bort sluttlinja i overskriften).

Identitet er skapt av erfaringer du har opplevd. Min og din personelighet henger sammen med tidligere erfaringer og hvordan disse har artet seg. (pluss genetiske forutsettninger, uten at jeg utdyper dette med arv og miljø noe klarere). Dårlige erfaringer i en bestemt situasjon gjør at man er predisponert til å være en smule negativ til å møte denne situasjonen igjen. Men dette er egentlig et sidespor for å si noe jeg stadig påpeker; Vi er alle forskjellige. Vi har forskjellige erfaringer som gjør at vi tolker situasjoner forskjellige.

Så til poenget. (Som forsåvidt er gitt bort, og du kaster kun bort din egen tid på å fortsette å lese). Utfra personlige erfaringer, vil alles ståsted til en situasjon være forskjellig. Dermed vil også en konflikt kunne tolkes forskjellig, enten det er en familiær hverdagskonflikt, eller de helt store konfliktene som f.eks i midtøsten.

Jeg har den naive forestillingen at ingen ønsker å være onde. Veldig få mennesker handler utfra et ønske om å være jævligst mulig, men at selv bak handlinger vi fordømmer, så finnes det en logisk forklaring som kan forståes om man prøver å sette seg inn i en annens situasjon, tanker og erfaringer. Så da avslutter jeg denne selvforklarende bloggposten med de samme ordene som i overskriften : En sak har flere sider ! (og om vi alle husket mer på det både i hverdagen og i det store sammenhengene, ville det kanskje vært mindre frustrasjon/irritasjon – og hat)

Reklamer