Stikkord

, , , ,

Jeg tenkte å kaste med på NAV-bølgen. Etter dagens oppslag i dagbladet om kreftrammede John Rasmussens møte med NAV så gjør jeg meg følgene tanker:

For NAV-direktøren å svare detaljert på en enkeltsak i media skjønner jeg kan være problematisk, MEN å opptre ydmykt i en slik sak vil være å foretrekke. Enigheten om at NAV har sine problemområder burde gå opp til direktørstolen, og den bør erkjennes. Å blånekte på systemfeil virker arrogant og gjør bare at NAV lever opp til sitt rykte.

Media skaper også et mistillitsforhold mellom NAV og dens brukere, og ikke minst dens kommende brukere. NAV er mye mer enn skoletrøtt ungdom som «NAV`er». NAV er foreldrepermisjon og prolapser. Det er pensjon og permitering. Det er ikke bare late folk som ikke gidder å ta i et tak. Men, den ensretta fokusen i media og visse uttalelser fra mennesker som burde ha bedre vett, er med på å skape tabuer rundt NAV.

NAV som system er stort. Tre etater blei slått sammen i denne etaten; sosialkontoret, arbeidskontoret og trygdekontoret. Dette er veldig mange forskjellige brukere med helt ulike grunner til å måtte forholde seg til NAV. Dette gjør seg svært lite synlig i mediabilde, og man får inntrykk av at det finnes én NAV-ytelse, som alle mottar. Spesielt i disse valgkamptider kan polikerne få seg til å utrykke at for å få penger av NAV må man yte noe tilbake. Det skulle jo bare mangle! Den før omtalte John Rasmussen med leukumi bør jo yte noe for disse NAV-pengene han mottar! Gjelder dette ved barnetrygd også?

Og, dagbladet har også publisert en artikkel ved siden av den meget krasse artikkelen hvor de kritiserer NAV, en sak der de skriver at NAV-ansatte kvier seg for å gå på jobb pga all negativ medieomtale. Det syns jeg virkelig er å ta sin egen journalistikk på alvor!

Jeg har sjøl i mange år vært nødt til å forholde meg til NAV, og for egen del har det stort sett vært en smertefri afære. Så, jeg er av dem som ville krysset av «fornøyd» i et spørreskjema. Det betyr IKKE at systemet er feilfritt. Det betyr kanskje at jeg henger meg for lite opp i detaljer – som tap av rundt 7000,- pga feilinformasjon. Og, et mulig tap av økning av sats, samt etterbetaling av en del kroner om jeg hadde hørt på min daværende saksbehandler som mente jeg ikke hadde krav på dette, og ikke trengte å tenke på å søke. Og, å treffe rett person til rett tid har ofte vist seg vanskelig, da den personen som var rett forrige uke, viser seg å ha byttet jobb innenfor systemet og en ny person blir å finne i dennes stilling ila en frist som overhodet ikke overholdes. Jo, om jeg var typen til å la meg bli irritert over disse tingene, så hadde jeg kanskje dristet meg til en «hverken enig eller uenig», ved et «NAV har tilfredsstillende service». Men, alt i alt, etter alle disse årene med NAV som økonomisk bidragsyter til min hverdagsøkonomi så er helhetsbildet bedre enn det media presenterer.

Så, til syvende å sist: NAV bør gå i seg selv, og ikke kategorisk avvise at det finnes et forbedringspotensiale, samt at media bør gå i seg selv, og ikke bidra til å gjøre situasjonen verre. For all del, media må sette søkelys på det som er feil, og bringe NAV på dagsorden, men å bidra til et oppheta konfliktnivå gavner ingen.

Reklamer